Dy 変化する
Naver 035420:KS 0.15 0.04
Ncsoft 036570:KS 1.25 0.08
Netmarble Games Corp 251270:KS 0.47 0.14
Samsung SDS 018260:KS 1.73 0.2
SK Telecom 017670:KS 5.81 0.41Daum Kakao 配当率 - 現在の値は、過去のデータ、予測、統計、チャートや経済カレンダー - Sep 2022.