Employees 変化する
Naver 035420:KS 2.4K 51
Ncsoft 036570:KS 2.3K 97
Samsung SDS 018260:KS 13.7K 434
SK Telecom 017670:KS 34.85K 299Daum Kakao 従業員 総数 - 現在の値は、過去のデータ、予測、統計、チャートや経済カレンダー - Sep 2022.