FSC1V

3.91

毎日の変更:

-5.68%

毎年:

34.66%

価格
Basware Oyj 37.25 -0.20 -0.53% 33.04%
Bittium Oyj 6.29 0.07 1.13% -3.68%
Elisa Oyj 50.96 -0.46 -0.89% 0.75%
Tieto 26.48 0.34 1.30% 6.69%

価格
Helsinki 12282 -103.40 -0.83% 33.02%