Ebit 変化する
Daum Kakao 035720:KS 157.54B 7.89B
Naver 035420:KS 288.83B 34.92B
Ncsoft 036570:KS 56.73B 160.94B
Netmarble Games Corp 251270:KS 54.22B 28.29B
Samsung SDS 018260:KS 217.09B 66.75BNaver - 現在の値は、過去のデータ、予測、統計、チャートや経済カレンダー - Jul 2021.