Market Capitalization 変化する
Alpek ALPEKA:MM 58.55B 1.4B
Braskem BRKM5:BS 30.23B 4.92B
Formosa Chem & Fiber 1326:TT 437.83B 25.2B
Formosa Petroche 6505:TT 893.54B 4.76B
Formosa Plastic 1301:TT 690.68B 12.73B
LG Chem 051910:KS 37555.13B 5859.16B
Lotte Chemical 011170:KS 7180.7B 257.07B
Petronas Chemicals PCHEM:MK 76.8B 5.44B
Shanghai Petrochemical 600688:CH 30.41B 5.25B
SK Innovation 096770:KS 20045.51B 2183.55B
S-OIL 010950:KS 11111.18B 1242.43BNan Ya Plastic 時価総額 - 現在の値は、過去のデータ、予測、統計、チャートや経済カレンダー - Aug 2022.