Employees 変化する
Asahi Kasei 3407:JP 44.5K 3.81K
Denki Kagaku Kogyo 4061:JP 6.35K 35
Dic Corporation 4631:JP 22.47K 2.23K
JFE Holdings 5411:JP 64.37K 362
Kuraray 3405:JP 11.33K 111
Mitsubishi 8058:JP 83K 3.1K
Mitsubishi Chem 4188:JP 69.61K 2
Mitsui Chemicals 4183:JP 18.05K 81
Nippon Kayaku 4272:JP 5.66K 176
Nippon Steel 5401:JP 106.23K 364
Nissan Chemical 4021:JP 2.69K 48
Nitto Denko 6988:JP 25.42K 369
Shin-etsu Chemical 4063:JP 24.07K 1.29K
Showa Denko 4004:JP 26.05K 7.63K
Sumco 3436:JP 8.47K 270
Sumitomo 8053:JP 74.92K 2.28K
Sumitomo Chemical 4005:JP 34.74K 1.16K
Teijin 3401:JP 21.09K 1.02K
Tokai Carbon 5301:JP 4.29K 111
Tokuyama 4043:JP 5.48K 203
Toray Industries 3402:JP 46.27K 1.76K
Tosoh 4042:JP 13.63K 301
Ube Industries 4208:JP 10.9K 7Showa Denko 従業員 総数 - 現在の値は、過去のデータ、予測、統計、チャートや経済カレンダー - Sep 2022.