Employees 変化する
Asahi Kasei 3407:JP 39.28K 4.61K
Denki Kagaku Kogyo 4061:JP 6.32K 183
Kuraray 3405:JP 11.12K 347
Marubeni 8002:JP 45.63K 2.75K
Mitsubishi Chem 4188:JP 69.61K 2.41K
Mitsui Chemicals 4183:JP 17.97K 230
Nissan Chemical 4021:JP 2.64K 57
Nitto Denko 6988:JP 25.79K 208
Shin-etsu Chemical 4063:JP 22.78K 1.05K
Showa Denko 4004:JP 10.81K 337
Sumco 3436:JP 8.14K 125
Sumitomo 8053:JP 72.64K 6.98K
Sumitomo Chemical 4005:JP 33.59K 1.04K
Teijin 3401:JP 20.08K 596
Tokai Carbon 5301:JP 3.71K 770
Tokuyama 4043:JP 5.68K 208
Toray Industries 3402:JP 48.03K 289
Tosoh 4042:JP 13.33K 380Tosoh 従業員 総数 - 現在の値は、過去のデータ、予測、統計、チャートや経済カレンダー - Jan 2021.