Market Capitalization 変化する
Asahi Kasei 3407:JP 1464.37B 189.34B
Denki Kagaku Kogyo 4061:JP 355.54B 72.6B
Kuraray 3405:JP 389.29B 28.03B
Mitsubishi Chem 4188:JP 936.68B 24.33B
Mitsui Chemicals 4183:JP 618.94B 100.05B
Nippon Kayaku 4272:JP 169.05B 4.33B
Nissan Chemical 4021:JP 933.17B 121.17B
Shin-etsu Chemical 4063:JP 7488.29B 1786.26B
Showa Denko 4004:JP 328.92B 41.17B
Sumco 3436:JP 658.94B 229.45B
Sumitomo Chemical 4005:JP 684.42B 109.98B
Taiyo Yuden 6976:JP 627.24B 198.82B
TDK 6762:JP 2006.25B 527.63B
Teijin 3401:JP 384.03B 61.56B
Tokai Carbon 5301:JP 290.18B 37.79B
Tokuyama 4043:JP 161.43B 15.09B
Toray Industries 3402:JP 992.92B 210.95B
Ube Industries 4208:JP 198.06B 9.98BTokuyama 時価総額 - 現在の値は、過去のデータ、予測、統計、チャートや経済カレンダー - Mar 2021.