Current Assets 変化する
Asahi Kasei 3407:JP Y 1148.42B 54.53B
Denki Kagaku Kogyo 4061:JP 205.07B 18.3B
Kuraray 3405:JP 461.2B 23.88B
Mitsubishi Chem 4188:JP Y 1757471M 2458M
Mitsui Chemicals 4183:JP 765.04B 8.97B
Nippon Kayaku 4272:JP 154.38B 1.25B
Nissan Chemical 4021:JP 130.46B 1.7B
Shin-etsu Chemical 4063:JP Y 1801744M 11082M
Showa Denko 4004:JP 722.64B 1.53B
Sumco 3436:JP 331.06B 12.51B
Sumitomo Chemical 4005:JP Y 1557508M 62571M
Teijin 3401:JP 507.42B 5.64B
Tokai Carbon 5301:JP 177.68B 2.91B
Tokuyama 4043:JP 193.35B 3.89B
Toray Industries 3402:JP Y 1187.11B 43.95B
Ube Industries 4208:JP 317.95B 33.66BDenki Kagaku Kogyo 流動資産 - 現在の値は、過去のデータ、予測、統計、チャートや経済カレンダー - Mar 2021.