Operating Expenses 変化する
Asahi Kasei 3407:JP Y 507.02B 18.49B
Denki Kagaku Kogyo 4061:JP 88.72B 12.31B
Kuraray 3405:JP 160.43B 37.62B
Mitsubishi Chem 4188:JP Y 821771M 12156M
Mitsui Chemicals 4183:JP 286.42B 21.88B
Nippon Kayaku 4272:JP 40.35B 856M
Nissan Chemical 4021:JP 38.15B 1.11B
Shin-etsu Chemical 4063:JP 279.18B 21.37B
Showa Denko 4004:JP 361.92B 60.29B
Sumco 3436:JP 64.48B 494M
Sumitomo Chemical 4005:JP 529.97B 15.4B
Teijin 3401:JP 199.72B 828M
Tokai Carbon 5301:JP 56.82B 7.07B
Tokuyama 4043:JP 68.54B 737M
Toray Industries 3402:JP Y 477.45B 15.06B
Ube Industries 4208:JP 146.78B 6.92BDenki Kagaku Kogyo 営業経費 - 現在の値は、過去のデータ、予測、統計、チャートや経済カレンダー - Mar 2021.