Market Capitalization 変化する
Denki Kagaku Kogyo 4061:JP 233.52B 31.88B
Nippon Kayaku 4272:JP 199.69B 23.08B
Nissan Chemical 4021:JP 805.92B 230.68B
Showa Denko 4004:JP 361.7B 26.8B
Teijin 3401:JP 339.29B 22.96B
Tokai Carbon 5301:JP 227.42B 26.77B
Tokuyama 4043:JP 176.51B 559.48M
Tosoh 4042:JP 477.87B 78.02B
Ube Industries 4208:JP 196.68B 20.71BNippon Kayaku 時価総額 - 現在の値は、過去のデータ、予測、統計、チャートや経済カレンダー - Jan 2021.