Debt 変化する
Huhtamäki HUH1V:FH € 1176.1M 16.9M
Mayr-melnhof Karton MMK:AV 1.34B 1.07B
Portucel PTI:PL 1.04B 7.03M
Semapa SEM:PL 1.73B 281.88M
Sonae SON:PL 3.14B 60.03MCorticeira Amorim 負債 - 現在の値は、過去のデータ、予測、統計、チャートや経済カレンダー - Jun 2021.