Dy 変化する
Abbvie ABBV:US 4.85 1.26
Amgen AMGN:US 3.06 0.11
Astrazeneca AZN:US 2.95 0.17
Bristol Myers Squibb BMY:US 3.16 0.08
Drreddys Laboratories RDY:US 0.48 0.03
Eli Lilly And LLY:US 2.01 0.26
Gilead Sciences GILD:US 4.67 0.01
Glaxosmithkline GSK:US 5.96 1.7
Medtronic MDT:US 1.98 0.33
Merk MRK:US 3.18 0.06
Novartis NOVN:VX 3.53 0.6
Pfizer PFE:US 4.24 0.05
Phibro Animal Health PAHC:US 2.47 0.45
Zoetis ZTS:US 0.6 0.1Pfizer 配当率 - 現在の値は、過去のデータ、予測、統計、チャートや経済カレンダー - Mar 2021.