Sh Fosun Pharma

600196

24.20

毎日の変更:

0.92 3.95%

年次変化:

-44.09%


価格
SHANGHAI 2883 1.72 0.06% -0.83%