Sh Fosun Pharma

600196

25.91

毎日の変更:

0.75 2.98%

年次変化:

-14.99%


価格
SHANGHAI 2823 8.03 0.29% 4.65%