Jsc Novorossiysk

NMTP

8.35

毎日の変更:

0.15 1.83%

年次変化:

24.81%


価格
Jsc Novorossiysk 8.35 0.15 1.83% 24.81%
価格
MOEX 2697 -10.61 -0.39% 12.91%