Gruppa Kompaniy

PIKK

340.40

毎日の変更:

3.40 1.01%

年次変化:

-0.84%


価格
Gruppa Kompaniy 340.40 3.40 1.01% -0.84%
価格
MOEX 2705 7.55 0.28% 11.90%