SAIC Motor

600104

24.54

毎日の変更:

-0.11 -0.45%

年次変化:

-12.45%


価格
SAIC Motor 24.54 -0.11 -0.45% -12.45%
価格
SHANGHAI 50 2824 9.84 0.35% 17.23%
SHANGHAI 2823 8.03 0.29% 4.65%