SAIC Motor

600104

24.04

毎日の変更:

0.11 0.46%

年次変化:

-13.28%


価格
SAIC Motor 24.04 0.11 0.46% -13.28%
価格
SHANGHAI 50 3003 -11.51 -0.38% 23.66%
SHANGHAI 2982 -8.30 -0.28% 16.44%