IPR

0.13

毎日の変更:

-4.32%

毎年:

-32.66%

価格
Cofina 0.23 -0.01 -2.13% -49.56%
Impresa 0.13 -0.01 -4.32% -32.66%
ITV 109.85 -1.45 -1.30% -7.69%
Mediaset 2.35 -0.03 -1.43% 9.63%
Modern Times Group 123.60 -9.50 -7.14% 30.71%
NOS 2.77 -0.03 -0.93% -25.51%
Mediaset Espana 4.97 0.01 0.20% 7.60%

価格
PSI Geral 3503 -66.84 -1.87% 2.98%