SHSZ300

4691

毎日の変更:

-0.96%

毎年:

20.58%

価格
SHANGHAI 3316 -21.15 -0.63% 11.42%
CSI 300 4691 -45.66 -0.96% 20.58%
SHANGHAI 50 3311 -36.18 -1.08% 12.99%