CSI 300

SHSZ300

3667

毎日の変更:

12.79 0.35%

年次変化:

1.31%


価格
SHANGHAI 50 2806 12.75 0.46% 8.03%
SHANGHAI 2890 2.54 0.09% -0.61%
CSI 300 3667 12.79 0.35% 1.31%