Taisei

1801

3,895.00

毎日の変更:

-5.00 -0.13%

年次変化:

-37.18%


価格
Taisei 3,895.00 -5.00 -0.13% -37.18%
Comsys 2,716.00 -5.00 -0.18% -7.56%
Chiyoda 319.00 17.00 5.63% -66.39%
JGC 1,458.00 22.00 1.53% -33.42%
Obayashi 1,055.00 3.00 0.29% -8.58%
価格
NIKKEI 225 21086 -107.22 -0.51% -5.27%