Foshan Haitian

603288

111.00

毎日の変更:

-0.20 -0.18%

年次変化:

61.69%


価格
SHANGHAI 3028 -0.48 -0.02% 14.22%