Tokyu Fudosan

3289

643.00

毎日の変更:

-4.00 -0.62%

年次変化:

-14.83%


Forecast Data Chart

価格
Tokyu Fudosan 643.00 -4.00 -0.62% -14.83%
Tokyo Tatemono 1,388.00 9.00 0.65% 3.89%
Sumitomo Realty & Development 3,984.00 -82.00 -2.02% 4.70%
Mitsui Fudosan 2,480.50 2.50 0.10% -2.36%
Mitsubishi Estate 2,009.50 -8.50 -0.42% 10.02%
価格
NIKKEI 225 20261 -449.87 -2.17% -11.13%