Tokyo Tatemono

8804

1,178.00

毎日の変更:

7.00 0.60%

年次変化:

-23.51%


価格
Tokyo Tatemono 1,178.00 7.00 0.60% -23.51%
Tokyu Fudosan 601.00 -6.00 -0.99% -24.88%
Sumitomo Realty & Development 4,054.00 -13.00 -0.32% -5.39%
Mitsui Fudosan 2,650.00 -3.50 -0.13% -2.98%
Mitsubishi Estate 2,046.00 -6.00 -0.29% 2.02%
価格
NIKKEI 225 21139 7.11 0.03% -6.83%