Tokyo Tatemono

8804

1,323.00

毎日の変更:

16.00 1.22%

年次変化:

-0.30%


価格
Tokyo Tatemono 1,323.00 16.00 1.22% -0.30%
Tokyu Fudosan 627.00 15.00 2.45% -13.76%
Sumitomo Realty & Development 3,949.00 33.00 0.84% 5.67%
Mitsui Fudosan 2,408.00 70.00 2.99% -3.53%
Mitsubishi Estate 1,999.50 14.00 0.71% 10.74%
価格
NIKKEI 225 20647 90.99 0.44% -7.11%