Tokai Carbon

5301

1,110.00

毎日の変更:

38.00 3.54%

年次変化:

-43.02%


価格
Tokai Carbon 1,110.00 38.00 3.54% -43.02%
Tokuyama 2,697.00 107.00 4.13% -22.61%
Showa Denko 3,155.00 45.00 1.45% -33.23%
Nippon Kayaku 1,277.00 -20.00 -1.54% 7.67%
Denki Kagaku Kogyo 3,185.00 -15.00 -0.47% -12.38%
Ube Industries 2,170.00 3.00 0.14% -25.66%
Teijin 1,775.00 -42.00 -2.31% -11.69%
Tosoh 1,471.00 8.00 0.55% -13.27%
Nissan Chemical 4,830.00 -10.00 -0.21% -4.73%
価格
NIKKEI 225 21462 128.99 0.60% -5.37%