Wanhua Chemical

600309

43.73

毎日の変更:

-0.21 -0.48%

年次変化:

20.73%


価格
Wanhua Chemical 43.73 -0.21 -0.48% 20.73%
Shanghai Petrochemical 4.18 0 0% -26.15%
価格
SHANGHAI 50 3003 -11.51 -0.38% 23.66%
SHANGHAI 2982 -8.30 -0.28% 16.44%