Wanhua Chemical

600309

38.66

毎日の変更:

-0.18 -0.46%

年次変化:

-18.39%


価格
Wanhua Chemical 38.66 -0.18 -0.46% -18.39%
Shanghai Petrochemical 5.09 0.01 0.20% -13.87%
価格
SHANGHAI 50 2793 8.10 0.29% 7.53%
SHANGHAI 2887 5.65 0.20% -0.69%