Wanhua Chemical

600309

42.60

毎日の変更:

-0.29 -0.68%

年次変化:

-10.35%


価格
Wanhua Chemical 42.60 -0.29 -0.68% -10.35%
Shanghai Petrochemical 4.39 -0.01 -0.23% -15.09%
価格
SHANGHAI 50 2824 9.84 0.35% 17.23%
SHANGHAI 2823 8.03 0.29% 4.65%