Glaxosmithkline

GSK

41.63

毎日の変更:

0.31 0.75%

年次変化:

3.80%


価格
Glaxosmithkline 41.63 0.31 0.75% 3.80%
価格
NYSE International 5451 12.23 0.22% -3.14%
NYSE Composite 13093 -17.45 -0.13% -1.08%