MRK

78.25

毎日の変更:

1.16%

毎年:

-4.09%

価格
Amgen 253.09 3.05 1.22% 42.61%
Astrazeneca 53.86 0.29 0.53% 33.91%
Bristol-Myers Squibb 57.89 0.14 0.24% 30.24%
Glaxosmithkline 40.51 0.70 1.75% -0.95%
Johnson & Johnson 147.92 2.71 1.87% 11.64%
Eli Lilly 163.88 1.80 1.11% 50.60%
Merck & Co 78.25 0.90 1.16% -4.09%
Novartis 86.08 0.46 0.53% -3.57%
Pfizer 35.23 0.02 0.06% -17.78%
Sanofi 51.97 1.85 3.68% 15.44%

価格
Dow Jones 27129 556.79 2.13% -0.76%
S&P 500 3240 42.30 1.34% 7.85%