Amgen

AMGN

179.67

毎日の変更:

1.37 0.77%

年次変化:

2.43%


価格
Johnson & Johnson 139.32 0.12 0.09% 8.59%
Astrazeneca 38.98 0.26 0.67% 10.30%
Novartis 80.67 2.85 3.66% 4.41%
Eli Lilly 118.36 0.36 0.31% 43.37%
Glaxosmithkline 40.16 0.23 0.58% -0.14%
Pfizer 39.72 0.35 0.89% 7.76%
Bristol-Myers Squibb 45.50 0.88 1.97% -13.60%
Acceleron Pharma 40.54 -1.01 -2.43% 9.78%
Amgen 179.67 1.37 0.77% 2.43%
価格
S&P 500 2931 4.75 0.16% 9.93%
NASDAQ 8132 30.87 0.38% 14.25%
NASDAQ 100 7833 49.36 0.63% 17.80%