AMGN

258.24

毎日の変更:

1.22%

毎年:

38.88%

価格
Amgen 258.24 3.12 1.22% 38.88%
Astrazeneca 53.55 0.71 1.34% 29.07%
Bristol-Myers Squibb 59.12 -0.31 -0.52% 28.83%
Glaxosmithkline 41.13 0.02 0.04% 1.33%
Johnson & Johnson 140.81 0.38 0.27% -0.94%
Eli Lilly 163.70 0.49 0.30% 43.07%
Novartis 87.54 -3.82 -4.18% -5.67%
Pfizer 34.50 0.76 2.25% -21.45%
Acceleron Pharma 101.35 5.07 5.27% 142.35%

価格
NASDAQ 10207 53.00 0.52% 25.07%
NASDAQ 100 10377 35.11 0.34% 32.34%
S&P 500 3129 -1.01 -0.03% 4.63%