NVS

82.01

毎日の変更:

-6.76%

毎年:

-12.79%

価格
AbbVie 92.38 -0.54 -0.58% 43.16%
Amgen 238.17 -2.52 -1.05% 15.74%
Astrazeneca 55.31 -5.98 -9.74% 37.14%
Bristol-Myers Squibb 61.82 0.80 1.31% 32.92%
Glaxosmithkline 40.90 -0.90 -2.15% -0.56%
Eli Lilly 153.12 0.19 0.12% 34.79%
Merck & Co 80.91 -0.11 -0.14% -4.83%
Pfizer 38.39 -0.06 -0.16% 8.48%
Sanofi 50.85 -2.34 -4.39% 12.95%