NVS

93.82

毎日の変更:

-1.16%

毎年:

9.16%

価格
AbbVie 83.42 -1.72 -2.02% 3.58%
Amgen 225.42 -9.62 -4.09% 13.41%
Astrazeneca 49.05 -0.89 -1.77% 37.20%
Bristol-Myers Squibb 64.01 -2.86 -4.28% 30.82%
Glaxosmithkline 47.27 -0.55 -1.15% 23.03%
Eli Lilly 139.07 -2.14 -1.52% 20.96%
Merck & Co 86.00 -2.56 -2.89% 17.89%
Pfizer 39.84 -0.87 -2.14% -1.97%
Sanofi 47.73 -2.40 -4.68% 12.32%

価格
NYSE International 5812 -36.47 -0.62% 11.50%
NYSE Composite 13978 -123.57 -0.88% 15.27%