Novartis

NVS

86.88

毎日の変更:

-0.35 -0.40%

年次変化:

-0.36%


価格
Bristol-Myers Squibb 53.20 0.17 0.32% 4.60%
Sanofi 42.05 1.14 2.54% -4.89%
Pfizer 36.46 0 0% -17.85%
Glaxosmithkline 42.60 0.07 0.16% 5.13%
Astrazeneca 43.72 -0.15 -0.34% 10.68%
Merck & Co 84.52 -0.16 -0.19% 16.35%
Amgen 202.85 0.13 0.06% 2.42%
AbbVie 77.35 2.21 2.94% -12.12%
Eli Lilly 107.91 -0.73 -0.67% -3.75%
価格
NYSE International 5477 45.06 0.83% 3.65%
NYSE Composite 13088 81.97 0.63% 5.77%