Sanofi

SNY

42.39

毎日の変更:

-1.74 -3.93%

年次変化:

4.05%


価格
Bristol-Myers Squibb 47.46 0.48 1.02% -21.35%
Pfizer 34.93 -0.25 -0.71% -17.20%
Glaxosmithkline 40.42 0.05 0.12% -2.63%
Astrazeneca 44.61 0.19 0.43% 15.11%
Merck & Co 86.37 0.19 0.22% 24.79%
Amgen 204.08 -1.92 -0.93% 3.39%
AbbVie 66.99 2.56 3.97% -31.36%
Novartis 89.48 0.01 0.01% 6.78%
Eli Lilly 112.00 -0.53 -0.47% 6.52%
価格
NYSE International 5240 21.79 0.42% -5.50%
NYSE Composite 12687 107.50 0.85% -2.14%