SNY

49.59

毎日の変更:

-3.04%

毎年:

16.70%

価格
AbbVie 85.12 -2.87 -3.26% -3.76%
Amgen 235.10 -1.65 -0.70% 16.98%
Astrazeneca 50.26 -0.19 -0.38% 40.43%
Bristol-Myers Squibb 67.43 0 0% 37.56%
Glaxosmithkline 47.78 -0.01 -0.02% 24.52%
Eli Lilly 140.97 -0.59 -0.42% 22.59%
Merck & Co 88.62 -1.03 -1.15% 21.12%
Novartis 94.76 -0.45 -0.47% 9.68%
Pfizer 40.71 0.52 1.29% -0.59%

価格
NYSE International 5865 0 0% 13.54%
NYSE Composite 14110 0.26 0.002% 17.38%