Eli Lilly

LLY

112.02

毎日の変更:

-0.51 -0.45%

年次変化:

6.54%


価格
Bristol-Myers Squibb 47.46 0.48 1.02% -21.35%
Sanofi 42.39 -1.74 -3.93% 4.05%
Pfizer 34.88 -0.30 -0.85% -17.32%
Glaxosmithkline 40.40 0.03 0.07% -2.67%
Astrazeneca 44.62 0.20 0.45% 15.13%
Merck & Co 86.36 0.17 0.20% 24.77%
Amgen 204.23 -1.77 -0.86% 3.47%
AbbVie 66.99 2.56 3.97% -31.36%
Novartis 89.48 0.01 0.01% 6.78%
Eli Lilly 112.02 -0.51 -0.45% 6.54%
価格
S&P 500 2918 -5.08 -0.17% 1.93%
NYSE Composite 12687 107.50 0.85% -2.14%