Eli Lilly

LLY

115.20

毎日の変更:

-1.30 -1.12%

年次変化:

44.47%


価格
Bristol-Myers Squibb 45.52 -0.28 -0.61% -11.77%
Sanofi 41.30 -2.80 -6.33% 1.37%
Pfizer 39.38 -0.50 -1.25% 7.92%
Glaxosmithkline 39.85 -0.13 -0.33% -0.04%
Astrazeneca 38.80 0.03 0.08% 9.70%
Merck & Co 73.19 -0.73 -0.99% 24.81%
Amgen 177.47 -5.00 -2.74% 2.71%
AbbVie 77.57 -0.41 -0.53% -16.54%
Novartis 76.41 -0.89 -1.15% -3.29%
Eli Lilly 115.20 -1.30 -1.12% 44.47%
価格
S&P 500 2905 4.58 0.16% 7.87%
NYSE Composite 12922 15.60 0.12% 1.98%