LLY

163.65

毎日の変更:

0.18%

毎年:

50.87%

価格
AbbVie 98.71 1.88 1.94% 40.47%
Amgen 253.13 4.09 1.64% 43.73%
Astrazeneca 53.67 -0.06 -0.10% 33.44%
Bristol-Myers Squibb 57.43 -0.68 -1.17% 29.96%
Glaxosmithkline 40.38 0.46 1.15% -1.27%
Eli Lilly 163.65 0.29 0.18% 50.87%
Merck & Co 77.92 1.19 1.55% -3.75%
Novartis 86.78 -0.21 -0.24% -2.79%
Pfizer 35.55 1.73 5.11% -16.84%
Sanofi 51.28 0.98 1.95% 13.90%

価格
S&P 500 3207 21.96 0.69% 6.39%