LLY

148.23

毎日の変更:

1.35%

毎年:

38.53%

価格
AbbVie 87.82 0.93 1.06% 21.75%
Amgen 254.16 5.86 2.36% 34.33%
Astrazeneca 54.51 0.17 0.31% 22.30%
Bristol-Myers Squibb 60.35 0.45 0.75% 22.64%
Glaxosmithkline 37.40 -0.20 -0.53% -12.37%
Eli Lilly 148.23 1.97 1.35% 38.53%
Merck & Co 82.95 1.05 1.28% 1.63%
Novartis 86.00 -0.07 -0.08% -1.04%
Pfizer 36.82 0.65 1.78% 6.10%
Sanofi 50.00 -0.72 -1.41% 11.06%

価格
S&P 500 3380 27.53 0.83% 17.05%