Ligand Pharmaceuticals

LGND

108.47

毎日の変更:

-0.43 -0.39%

年次変化:

-26.99%

価格
Bristol-Myers Squibb 58.39 0.24 0.41% 11.03%
Merck & Co 84.12 0.84 1.01% 12.84%
Pfizer 36.97 0.04 0.11% -15.05%
Glaxosmithkline 44.52 0.26 0.59% 7.56%
Amgen 221.31 0.61 0.28% 16.15%
Eli Lilly 113.17 0.37 0.33% 0.75%
Baxter International 80.10 1.24 1.57% 27.08%
Spectrum Pharmaceuticals 8.10 -0.79 -8.89% -36.72%
Ligand Pharmaceuticals 108.47 -0.43 -0.39% -26.99%
価格
NASDAQ 8486 0 0% 18.91%
US 600 985 -0.15 -0.01% 4.16%