Voxx International

VOXX

4.52

毎日の変更:

-0.01 -0.22%

年次変化:

-15.51%


価格
Sony 55.02 0.70 1.29% 2.36%
Best Buy 65.48 1.56 2.44% -16.55%
Logitech Internationalusa 38.69 0.75 1.97% -17.45%
Apple 206.62 4.84 2.40% -5.09%
Voxx International 4.52 -0.01 -0.22% -15.51%
価格
NASDAQ 7895 129.38 1.67% 1.02%
Russell 2000 1493 31.99 2.19% -11.77%
US 600 919 20.14 2.24% -14.26%