Voxx International

VOXX

4.92

毎日の変更:

0.07 1.44%

年次変化:

-5.57%


価格
Sony 59.21 -0.83 -1.38% 6.30%
Best Buy 70.52 0.64 0.92% -0.37%
Logitech Internationalusa 40.05 -0.99 -2.41% 2.51%
Apple 236.41 1.13 0.48% 7.71%
Voxx International 4.92 0.07 1.44% -5.57%
価格
NASDAQ 8089 -67.31 -0.83% 8.60%
Russell 2000 1535 -6.36 -0.41% -0.43%
US 600 951 -4.34 -0.45% -1.14%