EDP Renovaveis

EDPR

9.92

毎日の変更:

0.06 0.61%

年次変化:

13.96%


価格
EDP 3.50 -0.01 -0.17% 8.56%
Arendals Fossekompani 2,950.00 0 0% -3.59%
EDP Renovaveis 9.92 0.06 0.61% 13.96%
価格
PSI 20 5016 -23.57 -0.47% -6.16%
PSI Geral 3231 -3.01 -0.09% 2.51%