EDP Renovaveis

EDPR

9.20

毎日の変更:

0.01 0.11%

年次変化:

3.66%


価格
EDP 3.37 0 0% -2.57%
Arendals Fossekompani 2,950.00 0 0% -3.59%
EDP Renovaveis 9.20 0.01 0.11% 3.66%
価格
PSI 20 5181 -20.85 -0.40% -8.10%
PSI Geral 3195 -10.47 -0.33% -2.98%