EDP

Price

3.66

毎日の変更:

-0.02 -0.60%

年次変化:

19.70%

価格
Arendals Fossekompani 2,950.00 0 0% -3.59%
EDP 3.66 -0.02 -0.60% 19.70%
EDP Renovaveis 10.00 -0.08 -0.79% 31.06%
価格
PSI Geral 3297 -10.40 -0.31% 17.58%
Euronext 100 1123 -4.71 -0.42% 21.73%
PSI 20 5161 -11.35 -0.22% 7.73%