EDP

Price

3.35

毎日の変更:

0.05 1.49%

年次変化:

-1.09%


価格
EDP Renovaveis 9.24 0.03 0.33% 5.00%
Arendals Fossekompani 2,950.00 0 0% -3.59%
EDP 3.35 0.05 1.49% -1.09%
価格
PSI 20 4804 85.90 1.82% -12.03%
Euronext 100 1031 13.73 1.35% -1.89%
PSI Geral 3031 43.55 1.46% -6.02%