KOS

1.82

毎日の変更:

28.17%

毎年:

-72.30%

価格
Kosmos Energy 1.82 0.40 28.17% -72.30%