Statoil Asa

STO

27.15

毎日の変更:

0 0%

年次変化:

15.29%


価格
Statoil Asa 27.15 0 0% 15.29%
価格
NYSE International 5451 12.23 0.22% -3.14%
NYSE Composite 13093 -17.45 -0.13% -1.08%